INNHOLD

Farlige stoffer og oljetankBrannfarlig stoff

Brannfarlig stoff er fast, flytende eller gassformig stoff, stoffblanding, samt stoff som forekommer i kombinasjoner av slike tilstander, som i kraft av sitt flammepunkt, kontakt med andre stoffer, trykk, temperatur eller andre kjemiske egenskaper representerer en fare for brann.

Dette kan være: propan, bensin, diesel, parafin, acetylen, m.m.

Boenhet

Du kan oppbevare inntil 10 liter brannfarlig væske (f.eks. bensin) og inntil 55 liter brannfarlig gass (som propan) i din boenhet.

Brannfarlig gass skal ikke oppbevares i kjeller, i rom under terreng eller på loft.

Garasje og utvendig bod

Du kan til din personlige bruk oppbevares inntil 50 liter brannfarlig væske (f.eks. bensin) og inntil 90 liter brannfarlig gass i garasje, utvendig bod, båthus eller lignende.

For felles garasjeanlegg og boder, bør det utarbeides egne retningslinjer for lagring av brannfarlig væske og gass.

Serveringssteder, overnattingssteder og forsamlingslokaler

Det er ikke tillatt å oppbevare brannfarlig gass inne i forsamlingslokale, overnattingssted og serveringssted, med mindre særskilte tiltak er iverksatt.

Ryddighet og forbud mot bruk av ild

Det skal være ryddig og ikke finnes unødvendig brennbart materiale på sted hvor farlig stoff håndteres.

Bruk av ild eller andre tennkilder er forbudt der farlig stoff håndteres under slike forhold at brann, eksplosjon eller annen ulykke kan oppstå.

Innmelding av gass

Dersom du har en gasstank med volum på 0,4 kubikkmeter eller mer, må du melde inn gassanlegget til DSB. For å melde inn anlegget må du bruke skjemaet:

Melding om håndtering av farlig stoff

Gass og brannfarlig væske

sikkerhverdag.no finner du god informasjon om gass og brannfarlig væske, f.eks.:

  • Vedlikehold av gassutstyr
  • Installasjon av gassanlegg
  • Oppbevaring av gass og brannfarlig væske
  • Trygg bruk av gass
  • Unngå ulykker med rødsprit
  • Gassanlegg i borettslag, styrets og beboernes ansvar

Oljetank

Oljetank blir omhandlet i Forurensningsforskriften kapittel 1. Formålet med kapittel 1 i denne forskriften er å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker ved å stille krav om regelmessig kontroll og krav til oljetankenes tilstand og kvalitet.

Blir en nedgravd oljetank tatt ut av bruk, skal den ansvarlige gi skriftlig melding om dette til kommunen. 

NB! Kommunene kan ha innført lokal forskrift, sjekk med din kommune.

Relevante sider

Forskrift om farlig stoff (lovdata.no) 

Veiledning til håndtering om farlig stoff (dsb.no) 

Sikkerhverdag.no

 

 

Publisert: 20.03.2023 22:42:59
Sist endret: 05.02.2024 13:52