Oljetank

Oljetank blir omhandlet i Forurensningsforskriften kapittel 1.

Formålet med kapittel 1 i denne forskriften er å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker ved å stille krav om regelmessig kontroll og krav til oljetankenes tilstand og kvalitet. 
 

Blir en nedgravd oljetank tatt ut av bruk, skal den ansvarlige gi skriftlig melding om dette til kommunen.  
 
NB! Kommunene kan ha innført lokal forskrift, sjekk med din kommune. 
 

Publisert: 23.03.2023 14:58:48
Sist endret: 23.03.2023 14:58