Verdibergningsplan

En verdibergingsplan hjelper brannvesenet å avgjøre hva som skal berges ved uønskede hendelser, og redusere tapene av kunst- og kulturverdier.

Illustrasjon av forside for en verdibergningsplan

Hva er en verdibergingsplan?

Ved uønskede hendelser som brann eller vannskader i museer, kirker, samlinger, arkiv eller fredede bygg, er det stor fare for at uerstattelige kunst- og kulturverdier går tapt.

Brann- og redningsvesenene har derfor utviklet en mal for verdibergingsplan, som kan brukes av forvaltere av kunst- og kulturminner. Der det finnes en verdibergingsplanen vil brannvesenet bruke den aktivt i beslutningsprosessene under uønskede hendelser. Verdibergingsplanen skal også legge til rette for brannvesenets berging av verdier under en innsats, når dette vurderes som gjennomførbart.

Hva inneholder en verdibergingsplan?

Verdibergingsplanen inneholder nødvendige og relevante opplysninger i et oppsett som brannvesenets innsatspersonell er kjent med, slik at brannvesenet har forutsetninger for å gjøre en best mulig jobb.

Dette omhandler blant annet tydelig prioriteringsliste og plantegninger med plassering av verdier. Planen må også inneholde bergingskort med mer detaljert informasjon. Bergingskortene tilhører verdigjenstandene, og gir en instruks for berging og sikring av enkelt gjenstander eller rom.

Hvor og hvordan kan en verdibergingsplan oppbevares?

Verdibergingsplanen skal skrives ut enkeltsidig i liggende A3-format. Sidene lamineres og settes inn i en perm.

Planen kan f.eks. oppbevares i et låsbart skap eller safe merket med "RVR" (restverdiredning) i tilknytning til brannsentralen.

Oppdatering av verdibergingsplanen

Forvaltere av kunst- eller kulturminner har ansvaret for at verdibergingsplanen er oppdatert og tilgjengelig for brannvesenet. Dette må dere ha rutine for. Dersom planen ikke er oppdatert etter endringer, kan den i utgangspunktet ikke benyttes under en innsats.

Maler og veiledning

Veileder

Mal for verdibergningsplan

Mal for verdibergningsplan - kirker

 

Har dere spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 478 84 300 eller epost postmottak@orbrann.no om du har spørsmål. Merk gjerne epost med "verdibergingsplan".

Publisert: 18.12.2023 10:44:52
Sist endret: 18.12.2023 14:24